Fundusz Wsparcia Kaliskich Talentów

Zadbajmy o rozwój zdolnych kaliszan. Tworzymy Fundusz Wsparcia Kaliskich Talentów.

Ania ma słuch absolutny, śpiewa w każdej wolnej chwili. Talent chce rozwijać, ale rodziców nie stać na to, by zapewnić jej prywatne lekcje muzyki. Darek to wybitny sportowiec, sprawdza się doskonale w narciarstwie, kocha góry. Jego marzeniem jest nowa deska snowboardowa i porządny kombinezon. Na ten cel od 2 lat odkłada każdy grosz. Własną oszczędnością i zaradnością na rozwój swojego talentu pracuje Ilona, młoda malarka, o której z pewnością będzie jeszcze głośno w świecie sztuki. Co łączy tych zdolnych młodych kaliszan? Fakt, że na przeszkodzie rozwoju ich talentów, mogą stanąć całkiem prozaiczne problemy, w tym po prostu brak pieniędzy.

W Kaliszu nie brakuje zdolnych ludzi. Wiemy to z historii, bo wielu kaliszan to osoby, artyści, sportowcy, naukowcy wielkiego formatu. Wiemy to też z obserwacji naszych dzieci, uczniów naszych szkół. To wielkie szczęście gdy talent dziecka idzie w parze z zasobnością portfela rodziców, która to pozwala finansować rozwój dziecka. Niestety nie zawsze tak jest.

Teraźniejszość należy do nas, ale przyszłość należy do naszych dzieci. Dlatego nie możemy pozwolić, by to pieniądze lub ich brak decydowały o rozwoju przyszłych pokoleń kaliszan. Fundacja Klucz i Stowarzyszenie Samorządny Kalisz zakładają Fundusz Wsparcia Kaliskich Talentów.

Celem Funduszu będzie zapewnienie koniecznej pomocy, rzeczowej, finansowej, instytucjonalnej, młodym kaliszanom, którzy chcą rozwijać swoje talenty, docelowo z pożytkiem dla całego miasta.

Wolontariusze Fundacji Klucz we współpracy z innymi organizacjami pożytku publicznego, nauczycielami czy pracownikami instytucji opiekującymi się dziećmi będą rozpoznawać indywidualne potrzeby kaliskich rodzin i oferować mądrą pomoc. Nie jednorazowe wsparcie, a długofalową pomoc, jednocześnie monitorując jej skuteczność.

Setki dzieci czeka na pomoc Funduszu. Czasami potrzebna jest szybka interwencja finansowa, innym razem umożliwienie dostępu np. do zajęć pozalekcyjnych, zakup nowego instrumentu muzycznego czy sprzętu sportowego. Fundusz Wsparcia Kaliskich Talentów zasilany darowiznami sponsorów i prywatnych donatorów ma być skutecznym narzędziem niesienia pomocy. Natomiast mądra dystrybucja tej pomocy z jednoczesnym monitoringiem efektów znacząco poprawi jakość  i skuteczność pracy z uzdolnioną młodzieżą.

Wszystkich kaliszan, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju młodych ludzi w mieście zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki w serwisie   https://pomagam.pl/KaliskieTalenty

Natomiast osoby, które chcą zgłosić uzdolnione dziecko do objęcia pomocą Funduszu, mogą się kontaktować z nami za pośrednictwem adresu e- mail:   biuro@samorządnykalisz.pl

Comments are closed.