Fundacja Klucz

Fundacja „Klucz” została powołana w sierpniu 2014 roku. Nazwa nawiązuje do popularnego motto „ nauka to potęgi klucz”. Nasze działania skupiają się na wspieraniu młodych kaliszan, których sytuacja finansowa nie pozwala w pełni wykorzystać i rozwijać ich talentów i pasji. Staramy się, by ta pomoc była długofalowa i przynosiła stałe efekty. Bierzemy też udział w cyklicznych akcjach charytatywnych jak np. Szlachetna Paczka czy w organizowaniu doraźnej pomocy osobom poszkodowanym przez wypadki losowe, rodzinne tragedie czy kataklizmy. Fundacja jest prowadzona jako organizacja charytatywna przy Stowarzyszeniu „Samorządny Kalisz”.
Prezes Fundacji: Aneta Staniszewska,
kontakt: biuro@samorządnykalisz.pl,
https://www.facebook.com/Fundacja-Klucz-1713242675619158/