Kontakt

Stowarzyszenie Samorządny Kalisz
62- 800 Kalisz
Ul. Grodzka 16

e-mail: biuro@samorzadnykalisz.pl
https://www.facebook.com/samorzadnykalisz/