Monthly Archives: Czerwiec 2019

Krystian Kinastowski ponownie wybrany prezesem. Mamy też nowych członków zarządu

  • 20190614_173655
  • 20190614_175049
  • 20190614_175058
  • 20190614_175121
  • 20190614_175218
  • 20190614_175236
  • 20190614_175255
  • 20190614_175328
  • 20190614_173630

Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza ponownie został wybrany prezesem stowarzyszenia Samorządny Kalisz. Na piątkowym Walnym Zgromadzeniu członkowie organizacji wybrali też nowy zarząd stowarzyszenia, który ma zapewnić dobrą współpracę z prezydentem i kontynuację działalności społecznej Samorządnego Kalisza.

Zebrani członkowie stowarzyszenia bez jednego głosu przeciw wybrali prezydenta Krystiana Kinastowskiego prezesem zarządu Samorządnego Kalisza. Prezes Kinastowski podkreślał, że współpraca, zaangażowanie członków w losy miasta dały zwycięstwo w wyborach 2018 roku. Krystian Kinastowski przedstawił członkom sprawozdanie ze swojej dotychczasowej pracy jako prezesa i prezydenta Kalisza, zapowiedział też największe wyzwania jakie stoją przed miastem i organizacją.

Członkowie Samorządnego Kalisza oprócz ponownego wyboru prezesa, wskazali też nowy 15 – osobowy zarząd organizacji. W jego skład wchodzą doświadczeni samorządowcy, którzy swoją wiedzą wspierają nie tylko prezydenta, ale całe stowarzyszenie. W zarządzie jest m.in. dr Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza i prezydent Kalisza trzech kadencji. Jednak dynamiki i energii w działaniu mają nadać nowe nazwiska w zarządzie. Weszli do niego: Karolina Sadowska, radna miejska, Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza, Ireneusz Lewandowski i Maja Baraniak. W zarządzie jest też Aneta Staniszewska, prezes fundacji Klucz działającej przy Samorządnym Kaliszu, jej obecność ma symbolizować fakt, że działalność społeczne i charytatywna, szczególnie wsparcie młodych kaliszan, jest jednym z priorytetów organizacji.

Honorowym prezesem Samorządnego Kalisza pozostał Andrzej Rogowski, współzałożyciel organizacji, jej prezes od 2002 roku.

 

Zasłużony radny, społecznik, pracowity człowiek. Stanisławowi Paraczyńskiemu dziękujemy i życzymy zdrowia

  • S.Paraczynski

Stanisław Paraczyński, nasz wieloletni radny, ale przede wszystkim znany wielu kaliszanom społecznik, właściciel jednej z najstarszych i najlepszych w Kaliszu piekarni, inicjator setek akcji społecznych i charytatywnych oddał swój mandat Radnego.  To była dla niego bardzo trudna decyzja, bo nadal w nim dużo troski o miasto i chęci do pracy, jednak wyniszczająca go od kilku lat choroba uniemożliwia mu dalsze sprawowanie mandatu w takim zakresie, jakim by sobie życzył. Nasz kolega, mentor kolejnych pokoleń, a dla wielu bliski przyjaciel odchodzi z Rady, ale nadal będzie czynnie z nami współpracował, dalej będzie wypiekał znakomity chleb, a jego zapachem ściągał do piekarni tłumy kaliszan. Dziękujemy Panie Stasiu za służbę dla miasta i z całego serca życzymy zdrowia!

Stanisław Paraczyński związany jest z samorządem kaliskim od 20 lat. Jest wieloletnim radnym, współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”, znakomitym przedsiębiorcą  i piekarzem w Piekarni Stanisław Paraczyński & Mirosława Paraczyńska, którą znają tysiące kaliszan.

Stanisław jest inicjatorem wielu akcji społecznych i charytatywnych. To on był jednym
z pomysłodawców imprezy sportowej Bieg Piastowski, to dzięki niemu mamy jarmarki
i festyny dla dzieci na kaliskim Zawodziu czy Biesiady Piastowskie.

Radny Paraczyński został ponownie wybrany przez kaliszan do reprezentowania ich głosu w Radzie Miasta Kalisza  w ostatnich wyborach z Komitetu Wszystko i Samorządny wspólnie dla Kalisza.  A w wyborach 2014 roku jako jedyny z naszego środowiska zdołał zdobyć mandat i w tych trudnych warunkach przez 4 lata w pojedynkę sumiennie reprezentował w RMK Stowarzyszenie Samorządny Kalisz.

Dziś nasze Stowarzyszenie i nasi koledzy ze Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza mają dużo większą drużynę w Radzie, Pan Stanisław może teraz poświęcić czas na walkę o zdrowie.  W tej walce nigdy nie zostanie sam. Jesteśmy z nim i nadal będziemy od niego czerpać wiedzę, siłę do budowy lepszego Kalisza. Jego miejsce w radzie zajmie kolejna osoba z najlepszym wynikiem wyborczym z naszego Komitetu. Będzie to Ewa Witczak lub Tomasz Bezen – o tym zdecyduje PKW.

Panie Stanisławie, Szanowny Kolego, Przyjacielu, życzymy zdrowia i dziękujemy za rzetelną i sumienną pracę.