Monthly Archives: Luty 2019

Będzie oświetlenie Sulisławickiej i inwestycje w ramach BO w Sulisławicach

  • fot-R-Sadowski-3-jrpertar
  • fot-R-Sadowski-2-jrper7i5
  • fot-R-Sadowski-3-jrpertar
  • fot-R-Sadowski-5-jrpet8kt
  • fot-R-Sadowski-7-jrpeul25
  • fot-R-Sadowski-9-jrpewagx
  • fot-R-Sadowski-1-jrpeqeax

To będzie dobry rok dla sołectwa Sulisławice! Mieszkańcy w końcu doczekali się inwestycji, o którą zabiegali od lat. Ulica Sulisławicka w końcu zostanie oświetlona, a ludzie będą mogli bezpiecznie wracać nią do domu. To nie koniec inwestycji na ten rok. O planach rozwoju mieszkańcy rozmawiali z władzami Kalisza na zebraniu sprawozdawczym sołectwa. Mieszkańcy jednogłośnie udzielili absolutorium swojej pani sołtys. Karolina Sadowska, radna z ramienia stowarzyszenia Samorządny Kalisz dalej będzie reprezentować sulisławiczan w Radzie Miasta Kalisza.

O oświetlenie 600  - metrowego odcinka Sulisławickiej ( od ul. Romańskiej do Celtyckiej) sołectwo zabiegało od 7 lat.  Mieszkańcy, w tym sołtys Karolina Sadowska tylko w tej sprawie spotykała się z władzami miasta ponad 100 razy.   W końcu udało się!  20 grudnia 2018 roku spółka Oświetlenie Uliczne wystosowało zapytanie ofertowe do przedsiębiorców o przeprowadzenie tej inwestycji. Prace ruszą na wiosnę.

M.in. o tej inwestycji prezydent Krystian Kinastowski,  Krzysztof Gałka, dyrektor MZDiK oraz Dagmara Pokorska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta rozmawiali z mieszkańcami Sulisławic na sołeckim spotkaniu sprawozdawczym.

Razem z Karoliną Sadowską, sołtys i radną Rady Miasta Kalisza omawiano też plan realizacji dwóch projektów BO 2019. Chodzi o budowę placu zabaw w Zielonym Miejscu Odpoczynku Sulisławiczan
i zakup namiotu ratowniczego dla OSP Sulisławice. Łączny koszt inwestycji to 70 tys. zł.

Po ocenie pracy sołectwa w 2018 roku i biorąc pod uwagę planowane inwestycje na 2019 Komisja Rewizyjna jednogłośnie udzieliła absolutorium sołtys Karolinie Sadowskiej i Radzie Sołeckiej.

Sołectwo Sulisławice włączyło się także w kampanię społeczną „Życie ważniejsze od pierwszeństwa” prowadzoną przez dziennikarzy portalu faktykaliskie.pl, Magazynu Miejskiego i wolontariuszy fundacji Klucz. W ramach tej akcji każdy z uczestników zebrania sprawozdawczego otrzymał opaskę odblaskową, która powinna stać się nieodłącznym elementem stroju każdego pieszego.